+31 (0)71-4017246

Innovatieve oplossingen voor styling. modellen en mallenbouw.

Rampf, de pioneers van de polyurethaan blokmaterialen en thans s'werelds grootste producent van modelplaten heeft haar programma flink uitgebreid en sterk verbeterd. Naast enkele kleine aanpassingen van bestaande formulaties  zijn sommige platen verbeterd op belangrijke criteria zoals de verspaanbaarheid en de buigsterkte. De temperatuurbestendigheid en de uitzettingscoëfficient blijven zoals u ze gewend bent: superieur. Met het inzetten van Raku Tool krijgen uw ideeën vorm.


Onze RAKU-TOOL® modelplaten

Ons programma bestaat uit een breed scala van toepassingsgerichte systeemoplossingen bestaande uit speciale Raku Tool blokmaterialen en aanverwante lijmen en plamuren. Samen bieden zij allerlei mogelijkheden in de bouw van mastermodellen, maquettes, ontwerp, styling-en cubing modellen en diverse mallen, matrijzen, kerndozen en meer. Onze blokmaterialen bieden voor elke toepassing het optimale product. Wij hebben 16 verschillende types met dichtheden variërend van 80 tot 1700 kg/m³. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en diktes. De meeste platen zijn ontwikkeld op basis van eisen van onze klanten; de materialen verschillen daardoor in hun materiaalstructuur evenals in hun mechanische en thermische eigenschappen.Tal van kwaliteitscontroles helpen bij het toezicht op de normen. De certificering volgens DIN EN ISO 9001 geeft uitdrukking aan het begrip van kwaliteit.

Bij de ontwikkeling en productverbetering is de afgelopen jaren bijzonder nadruk gelegd op de volgende eigenschappen: 

  • Fysiologische veiligheid
  • Lichter van gewicht 
  • Verbeterde verwerkbaarheid
  • Minimale stofvorming,  
  • Lage interne spanningen en dus weinig vervormingen
  • Lage uitzettingscoëfficiënt en derhalve dimensioneel stabiel
  • Homogene structuur en de hoge kwaliteit van het oppervlak.  
  • Voldoende sterkte en stijfheid
  • Een hoge temperatuursbestendigheid

Toepassingsgebied - soortelijk gewicht

De schuimplaten zijn in te delen in 3 groepen, die zijn gerangschikt naar soortelijk gewicht. Hieronder ziet u een overzicht van die 3 groepen en de daaraan gerelateerde toepassingsgebieden en kerneigenschappen. 

Veiligheid - stofvorming

Het frezen van kunststoffen, zoals RAKU-TOOL® polyurethaan blokmaterialen wordt geassocieerd met de ontwikkeling van deeltjes, die in de lucht komen en ingeademd kunnen worden. Stoffen met irriterende en corrosieve eigenschappen kunnen een schadelijke werking, ongeacht de korrelgrootte, uitoefenen in de bovenste luchtwegen, op de huid en in de ogen. Fijnstof van kunststoffen kan onder bepaalde omstandigheden (als een stof-luchtmengsel) explosief zijn.

Wij raden u, als verwerker, aan om als onderdeel van de risicobeoordeling rekening te houden met de algemene Stof en Explosielimieten. De GisChem kan u technische informatie geven om u te beschermen bij het "bewerken van polyurethaan producten." U vindt hier ook een voorstel om voor uw bedrijf een wettelijke verklaring te vinden.

De veiligheidsdatabladen die wij hebben gemaakt voor onze polyurethaan blokmaterialen van Raku Tool geven informatie over het veilig werken en op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) kunt u samen met het technisch datasheets van onze producten de belangrijkste risico's en effecten vaststellen en zij kunnen u helpen om de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken. Kijk hier voor ons assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als u nog vragen heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

GisChem (Duits): Veilig verwerken van polyurethanen

Informatie over explosiegevaar door stof: Explosiegevaar door stof

Lees meer