+31 (0)71-4017246

Onder procesoptimalisatie verstaan we het verbeteren van een proces om zo enkele parameters te optimaliseren zonder dat het totale proces negatief wordt beïnvloedt. De meest voorkomende doelen van onze klanten zijn het minimaliseren van kosten of het maximaliseren van de efficiency.

Wanneer wij worden gevraagd om een proces te optimaliseren is het van belang om de kritische activiteiten en knelpunten te identificeren en goed te begrijpen. Het spreekt voor zich dat wij u alleen kunnen helpen met optimalisatie wanneer wij uw proces volledig begrijpen.

Wij kijken vooral naar de volgende drie parameters die kunnen worden aangepast;

Optimalisatie van uw apparatuur


De eerste stap is om te controleren of de bestaande apparatuur goed en ten volste word gebruikt.

Operationele procedures

De tweede stap is het identificerenvan de gebruikte grondstoffen / materialen en de beperkingen die deze opleggen aan uw proces. In onze branche worden met hoge regelmaat nieuwe producten ontwikkeld. Meestal komen deze ontwikkelingen voort uit een bestaand probleem, een wetswijziging of de vraag naar een nieuw product dat eigenschappen heeft die voorheen nog niet eerder gevraagd werden. Door het vervangen van een bestaand product door een nieuwe kan er een flinke stap voorwaarts worden gemaakt.

Controle optimalisatie

Door iedere productiestap te identificeren en foutkansen in kaart te brengen kunnen we de efficiency verbeteren. Werken met betrouwbare materialen volgens een werkinstructie verminderd de kans op uitval.

Het spreekt voor zich dat wij als materiaal leverancier goed op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Wanneer u wilt dat wij actief met u meedenken om uw proces te optimaliseren zullen geregelde bezoeken moeten plaats vinden waarbij wij door middel van open gesprekken samen een verbetertraject in gaan. De belangrijkst vraag die u daarbij aan u zelf moet stellen is: waar wilt u zijn met uw bedrijf, uw proces en uw producten over 3 jaar?